Laguna Divers
© LagunaDivers
Disclaimer GEBRUIKSVOORWAARDEN Aansprakelijkheid De op deze website verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. “ Laguna Divers “ tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen. “ Laguna Divers ” is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie of de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie. Juistheid van informatie en correct gebruik De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. Links Het is mogelijk dat “ Laguna Diver “ op deze website een link maakt naar een andere website waarvan “Laguna Divers “ meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief. “ Laguna Divers “ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan zou kunnen gemaakt worden. Algemeen “ Laguna Divers “ behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gezien deze voorwaarden u als bezoeker van onze website binden, raadt “ Laguna Divers “ u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen. Copyright “Alle op onze website gepubliceerde teksten en foto’s zijn eigendom van “ Laguna Divers “en mogen enkel gecopieerd worden mits schriftelijke toelating van de “Laguna Divers “